Hero top pagina

Agenda Algemene Leden Vergadering 9 oktober 2017

Uitnodiging

Alle leden van 16 jaar en ouder worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene jaarvergadering Op maandag 9 oktober 2017 om 20.00 uur in clubhuis “de Stoep” op sportpark ’t Wooldrik.

Agenda

1. Opening

2. Notulen jaarvergadering 2016

3. Jaarverslag van de secretaris.

4. Financieel overzicht penningmeester

5. Verslag kascommissie ( de heren Jordi Kamst, Patrick van Barneveld, Frank Huigen) Aftredend: Jordi Kamst

6. De jaarvergadering draagt als kascommissielid voor het komende jaar voor Alexander Meijerink

7. Voorstel aan de vergadering om een bijzonder lidmaatschap te verlenen.

8. Pauze

9. Bestuursmutaties:

  • Aftredend / herkiesbaar       : Bert Bosman, André Hof
  • Tussentijds aftredend          : Gerrit Haan
  • Voorstel toetreding Bestuur  : Kevin Dobbe

10. Contributie

11. ‘t Wooldrik

12. Mededelingen

13. Rondvraag

14. Sluiting

Eventuele tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden voorgedragen, mits deze hiervan voorafgaand aan de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

Het bestuur.

BVV Borne, Sportpark 't Wooldrik 't Wooldrik 6, 7621 AH Borne Clubhuis de Stoep, Telefoon 074-2663900, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.