Hero top pagina

Fair Play Leiders

Leiders en trainers,

We gaan dit jaar beginnen met een Fair Play actie bij de D, E en F-teams. We willen hiergraag continuïteit in brengen, dus Fair Play moet een vast onderdeel zijn bij alle jeugdteams van de BVV Borne. We willen aan een aantal voorwaarden voldoen m.b.t. de sportiviteit om en op de velden. Deze regels gaan ook gelden voor de A, B en C-teams.Fair Play wil niets anders zeggen dan respect voor anderen. Dit gaat al in op het moment dat de tegenstander op het sportterrein aankomt. Dat betekent dat je tegenstanders welkom heet. Wijs de kleedkamers, en biedt een kop koffie aan. Knoop een gesprek aan over de komende wedstrijd. Dat wat je de tegenstander biedt krijg je bij de uitwedstrijd weer terug. Verder zijn de volgende regels afgesproken:

1.Voor en na de wedstrijd geven we elkaar de hand!

 1. Voor de wedstrijd geven de spelers van beide partijen elkaar de hand, waarmee ze verklaren een faire wedstrijd te willen spelen.
 2. Na afloop van de wedstrijd worden de tegenstanders bedankt.
 3. Een hand geven kan tijdens de wedstrijd ook in de vorm van een helpende hand zijn. Als er bijvoorbeeld een speler ten val is gekomen kun je hem/haar de helpende hand geven.
 4. De scheidsrechter zal ook voor en na de wedstrijd de spelers een hand geven om te kennen te geven dat hij/zij graag een faire wedstrijd wil zien.

2. Op en om het veld houdt iedereen zich aan de regels

 1. In het veld gelden bepaalde spelregels, maar ook buiten het veld gelden er regels die gerespecteerd dienen te worden.
 2. Slecht gedrag is:
 1. trappen / schoppen / slaan / ellebogen / duwen / omver trekken / kopstoten / jennen / spugen / vloeken / schelden / zeuren op tegenstanders, medespelers, toeschouwers, organisatie en wedstrijdleiding.
 2. niet op tijd komen / tijdrekken/bal in de handen nemen / bal expres wegschieten / weggooien.
 3. De kleedkamers dienen netjes te worden gehouden (ook bij uitwedstrijden) en iedereen moet elkaar hierop kunnen aanspreken.

3. De leiders controleren de kleedkamer na afloop. (ook bij uitwedstrijden)

 1. Niet alleen de spelers, maar ook de ouders/supporters dienen zich aan de sportcode te houden.
 2. Mensen die zich niet aan de regels houden, dienen hierop gewezen te worden.
 3. Niet schelden op en om het veld.
 1. Schelden op en om het veld hoort niet.
 2. Iedereen moet iedereen aan kunnen spreken op zijn/haar taalgebruik op een respectvolle manier. Benader de ander zoals je zelf ook graag benaderd wil worden.

4. Elk team is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

Leiders: Indien een speler zich niet houdt aan de fatsoensnormen tijdens de wedstrijden, dient de leider maatregelen te nemen. Direct wordt de betreffende speler hierop gewezen en als deze hierop niet reageert dient hij gewisseld te worden. (zelfs als er geen reserve meer kan of mag gewisseld worden) Deze afspraken hebben gevolgen voor spelers, leiders, trainers, scheidsrechters, toeschouwers en de ouders.

Voor zowel trainers als leiders geldt:Handel als leider en trainer ook in de geest van deze regels.Blijf ook aan de slag met die regels. Wijs de spelers er ook op, fair-play dient een goed vervolg te krijgen en dat zowel op de trainingen als in de wedstrijden. Zorg voor iedere wedstrijd dat de tegenpartij op de hoogte wordt gebracht van de afspraken, dan kan de scheidsrechter daar vóór en na de wedstrijd goed op inhaken.Ergens in maart zal wederom een fair-play delegatie van de gemeente Borne ons veld aandoen om met spelers en leiders hier gezamenlijk aandacht aan te schenken.

De scheidsrechters:De scheidsrechters dienen goed op de hoogte te zijn van de afspraken. Eis als scheidsrechter ook van de tegenpartij zich te houden aan bovengenoemde afspraken. De leiders hebben de leiders van de tegenpartij al op de hoogte gebracht van de afspraken.Al deze maatregelen hebben geen gevolgen voor het spel. De scheidsrechter bepaald hoe er met de regels omgesprongen wordt. Het is niet de bedoeling van de spelers watjes te maken, alleen correct handelende spelers.

Jeugbestuur,minicomissie Vertegenwoordigers namens de BVV in de Fair play commissie van de Gemeente Borne.

BVV Borne, Sportpark 't Wooldrik 't Wooldrik 6, 7621 AH Borne Clubhuis de Stoep, Telefoon 074-2663900, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.