Hero top pagina
  • Start
  • Club Info
  • Bestuur en Commissies
  • Mededelingen Bestuur

Uitnodiging en Agenda jaarvergadering 2021

Uitnodiging en Agenda jaarvergadering 2021

Uitnodiging

Alle leden van 16 jaar en ouder worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene jaarvergadering

Op maandag 11 oktober 2021 om 20.00 uur in clubhuis “de Stoep” op sportpark ’t Wooldrik.

Agenda

1. Opening

2. Notulen jaarvergadering 2019

3. Jaarverslag van de secretaris. 19/20 – 20/21

4. Financieel overzicht penningmeester 19/20 – 20/21

5. Verslag kascommissie ( de heren Jordy Dobbe, Chiel Kosterink, Alexander Meijerink)

Aftredend: Alexander Meijerink.

6. De jaarvergadering draagt als kascommissielid voor het komende jaar voor: Henk Bokdam

7. Pauze

8. Bestuursmutaties: Aftredend / herkiesbaar :

Bert Bosman (2020) : André Hof (2020) : Kevin Dobbe (2020) :

Bert Jansen (2021) : Maarten Hagreis (2021) : Gerard Dobbe (2021)

9. Contributie

10. Mededelingen

11. Rondvraag

12. Sluiting

Eventuele tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden voorgedragen, mits deze hiervan voorafgaand aan de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

Het bestuur.

Scheidsrechters Bvv Borne in het zonnetje

Scheidsrechters Bvv Borne in het zonnetje

Ook bij Bvv Borne gaat de week van de scheidsrechter niet zo maar voorbij. De scheidsrechters die dit altijd op vrijwillige basis doen worden ook door Bvv Borne in het zonnetje gezet met een klein presentje.

Namens Bvv Borne alle Bvv Borne scheidsrechters bedankt en nog vele jaren fluit plezier.

Corona regels vanaf 25 September

Corona regels vanaf 25 September

Zoals bekend, zijn vanaf zaterdag 25 september de nieuwe Coronamaatregelen van kracht. Ook bij BVV Borne zullen we ons aan deze nieuwe regels moeten houden.

 

Sponsorpunten PLUS Supermarkten inleveren.

Sponsorpunten PLUS Supermarkten inleveren.

De “Spaar je Club Gezond” actie van de PLUS supermarkt Wallerbosch en en PLUS Supermarkt Huls v/d Nieuwboer is deze week voor onze club flitsend van start gegaan.

Voor de leden die het lastig vinden om de sponsorpunten via de computer te verwerken is er de mogelijkheid om ze bij het clubhuis in te leveren. We zorgen er dan voor de Sponsorpunten bij de BVV Borne terecht komen. Doet u uw boodschappen bij de PLUS supermarkten denk dan aan de BVV Borne, we zijn er bijzonder blij mee

Albert Heijn Voetbalpassie spaaractie

Albert Heijn Voetbalpassie spaaractie

Naast de spaaractie van de Plus supermarkten start in de periode van 13-09-2021 tot en met 03-10-2021 ook een landelijke spaaractie bij de Albert Heijn. Met als doel de amateurvoetbalclubs tijdens de moeilijke Covid19 periode te steunen.

Start seizoen 2021 - 2022

Start seizoen 2021 - 2022

De zomervakantie zit erop, de scholen zijn weer begonnen en de meeste mensen zijn inmiddels weer aan het werk. Bij de club zijn de trainingen en oefenwedstrijden inmiddels weer opgestart en zo is de voorbereiding op het nieuwe seizoen ’21 – ’22 in volle gang.

Corona nieuws - kleine versoepelingen

Corona nieuws - kleine versoepelingen

Afgelopen maanden heb ik niet meer geschreven over de corona pandemie en de gevolgen die er zijn voor onze club.

Abnormaal wordt bijna normaal, trainen voor de jeugd en senioren tot 27 jaar ging gewoon door, aangepast trainen voor de 27tig plusser ook. Iedereen die in de sportkleding komt en 1,5 uur later moe en bezweet weer naar huis gaat. Bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten via teams een totaal andere “voetbal” wereld dan welke we tot maart 2020 gewend waren.

Niets meer gemeld omdat de laatste maanden de situatie dusdanig was dat we met de bovengenoemde maatregelen moesten leven. Maatregelen die bewonderenswaardig goed zijn opgevolgd, een compliment aan de trainers maar ook de voetballers die zich keurig aan de richtlijnen hebben gehouden is zeker op zijn plaats.

Naast de 17 miljoen bondscoaches die we al jaren hebben zijn er op dit moment ook 17 miljoen virus deskundigen in Nederland en deze deskundigen rollen dagelijks over elkaar heen om hun meningen te ventileren. Ik denk dat er in Nederland eerder een groepsimmuniteit voor coronameningen zal ontstaan dan een groepsimmuniteit voor het coronavirus, tenminste bij mij wel.

Natuurlijk ben ik het met de KNVB eens dat de versoepelingen voor de voetbalsport wat trainingen betreft eerder hadden gekund, sporten is gezond en de kans op besmetting ontzettend klein. De Regio Cup had dan ook nog plaats kunnen vinden, toch nog een kleine competitieve afsluiting van dit seizoen. Was zeer welkom geweest.

De eerste versoepelingen komen er nu aan en laten we hopen dat de verwachte daling van ziekenhuis en IC opnames doorzet zodat de maatregelen verder afgebouwd kunnen worden. Trainingen voor 27tig plusser mogen iets verruimd worden en de terrassen van de sportkantines mogen van ’s morgens 6 uur tot ’s avonds 20.00 uur onder dezelfde voorwaarden als de horeca open.

Deze voorwaarden zijn zodanig dat we ons af vragen of dat voor een terras van een sportkantine überhaupt haalbare en uitvoerbare maatregelen zijn. Mocht de versoepeling volgende week woensdag doorgaan zullen we gaan bepalen wat de (on)mogelijkheden zijn.

Vorige week vrijdag een zeer goed bezochte vriendjesdag voor onze jongste leden, ca 80 kinderen op het veld en minstens zoveel ouders op de parkeerplaats van onze accommodatie. M.i. hadden ze meer coronaproof rondom het veld kunnen staan en hadden we ze ook buiten op het terras een heerlijk kopje koffie kunnen aanbieden, dit ook coronaproof natuurlijk. Zo ook van mijn kant er weer een mening bij, neem mij dit niet kwalijk.

Wat ik wel verwacht maar vooral hoop is dat we dit seizoen toch nog op een leuke en goede manier kunnen afsluiten, de club maar vooral jullie die de club zo trouw zijn gebleven verdienen dit.

Het normaal zal de komende maanden en misschien wel jaren anders zijn. De BVV Borne niet.

Bert Bosman

Trainingen

Trainingen

Op dit moment is de situatie in Nederland omtrent COVID-19 niet veranderd.

De vakantie is voorbij wat inhoudt dat veel jeugdteams de trainingen weer zullen oppakken. Zoals bekend mag de jeugd gewoon blijven sporten wat voor deze doelgroep natuurlijk fijn is.

Ondanks dat de jeugd mag trainen wordt er ook aan de trainers gedacht en ook hun mening is hierin van belang. Het is begrijpelijke als een trainer door bv de thuissituatie of zijn beroep op dit moment de training nog niet wil hervaten.

Zoals gezegd we hebben hier alle begrip voor en geef dit dan door aan Sven Pieterson 06-28655366. Voor overige vragen kun je natuurlijk ook contact opnemen met Sven.

Uiteraard blijven voorlopig alle regels die voor de winterstop zijn gemaakt van toepassing. Voor meer info hierover zie de website www.bvvborne.nl

Voor de senioren gelden ook de regels van voor de winterstop. Half januari komt de regering met eventuele aanpassing op de maatregelen, we zullen jullie ter zijner tijd op de hoogte brengen als er wijzigingen zijn

Met Sportieve groet,

Sven Pieterson  en Bert Bosman

 
What do you want to do ?
New mail

In Memoriam Jan Oude Munnink

In Memoriam Jan Oude Munnink

Op 22 december is op dat 87 jarige leeftijd overleden ons erelid:

JAN OUDE MUNNINK

Jan was 65 jaar lid van de club en heeft veel betekent voor onze club. Als voetballer maakte hij de succesvolle periode mee in de jaren vijftig toen Borne op het hoogste amateur niveau uitkwam. Hierna was hij één van de grondleggers van de veteranen groep binnen onze club.

In de jaren ’70 en , ‘80 van de vorige eeuw was Jan leider van het 1ste elftal van de BVV Borne, hij was voor vele spelers een 2de vader figuur en voor de trainers een geweldige ondersteuner en vraagbaak die de club door en door kende. Na deze periode nog enkele jaren samen met Bennie van Dijk leider van het 2de elftal met als bekroning het kampioenschap tijdens ons jubileum jaar in 1992.

Vele jaren samen met Wiets clubhuisdiensten, ondersteuning bij het clubblad en bij vele festiviteiten die door de club georganiseerd werden. Jarenlang vormde Jan met Henk Kremer het bekende duo Diksie en Langsie die tijdens het carnaval de Bornse politiek op de hak nam. De mooiste uitvoering van het lied “Waar de witte huizen staan” is ook van Jan en Henk tijdens een feestavond op een veteranen toernooi, nu nog te beluisteren op de jubileum film.

Voor zijn vele verdiensten werd Jan in 1974 tot Lid van Verdienste en in 1990 tot Erelid van onze club benoemd.

Jan was een man op de achtergrond, een prachtmens, rustig en waar het nodig was kon je altijd een beroep op hem doen. Door zijn afnemende gezondheid kwam hij niet zo vaak meer op het voetbalveld maar BVV Borne had nog altijd een heel speciaal plekje in zijn hart.

Wij wensen Wiets, Eveline en Henk, Grethe en Gerard en de kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur, leden en vrijwilligers BVV Borne

 
What do you want to do ?
New mail

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Wat kun je over het afgelopen jaar zeggen, voor wat betreft het voetbal en het verenigingsleven natuurlijk zwaar pet. Na de eerste lockdown in maart leek het rondom de zomervakantie allemaal weer goed te komen, maar hoorde je van verschillende kanten reeds “ als de herfst en de winter komt dan zal het weer veel erger worden”.

En dat is ook zo, vanaf oktober hebben we te maken met een tweede golf aan besmettingen, hierdoor zijn er door de regering steeds zwaardere maatregelen genomen om het tij te keren. Dit om te voorkomen dat de zorg overbelast wordt en dat er een onbeheersbare zorgsituatie ontstaat. Een ongekende situatie die wie niet kennen, waar normaal gesproken nooit iemand bij stil gestaan heeft dat dit ooit zou gebeuren.

Welke gevolgen dit voor mensen heeft kunnen we in de media vernemen. De verschillende meningen , verschillende inzichten en de vele problemen die er voor mensen in allerlei sectoren en privé door de maatregelen ontstaan, worden dagelijks breed uitgemeten.

Nog los van de vervelende en af en toe fatale gevolgen die deze ziekte voor mensen kan hebben, is het sowieso een vervelende en onzekere tijd. Voor de sport, het bindmiddel van de maatschappij, ook een uitdaging om deze lastige periode te doorstaan. Is er ledenverlies, haken leden af omdat ze niet meer kunnen voetballen, hoe gaat het verder als de crisis voorbij is. Hoe komen we financieel tevoorschijn nu één van de belangrijkste inkomstenbronnen , het clubhuis, al maanden gesloten is.

BVV Borne is een gezonde vereniging en heeft best wat reserve, maar hoe langer het duurt hoe meer financiële schade ook wij zullen ondervinden. De steunpakketten die er van overheidswege zijn helpen mee om de schade te beperken, dat we in een land leven waar dit mogelijk is mogen we blij mee zijn, dit is beslist niet vanzelfsprekend.

Er is licht aan het eind van de tunnel, na regen komt zonneschijn, het is nooit zo donker of het wordt wel weer licht. Allemaal voorspellingen en clichés die ik zonder aarzeling durf te maken de laatste zelfs elke dag.

Hopende dat de huidige maatregelen en de komst van de verschillende vaccins zullen helpen om de coronacrisis te verslaan, in ieder geval zoveel dat alles weer “normaler” wordt.

Wanneer dit is durf ik niet te voorspellen, dat is nog uitermate onzeker. Nu rond de kerst en de jaarwisseling missen we ook verschillende activiteiten en festiviteiten, zo is het helaas niet mogelijk om elkaar op 1 januari het beste te wensen.

Één voorspelling durf ik nog wel aan, gezien vastberadenheid en de steun die we het afgelopen jaar, in deze vervellende tijd, van onze leden hebben gehad.

Ik voorspel dat we het gemis van het afgelopen jaar gaan inhalen, We zullen voetballen, ontmoeten, organiseren en feesten of dat er nooit wat aan de hand is geweest.

BVV Borne een bijzondere club, ja, maar ook een club met bijzondere mensen

Het bestuur van BVV Borne wenst alle leden, donateurs, vrijwilligers en sponsoren, kortom iedereen die de club een warm hart toedraagt, hele prettige kerstdagen en een voorspoedig en bovenal gezond 2021.

Bert Bosman

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Helaas geen activiteiten rondom de feestdagen

Helaas geen activiteiten rondom de feestdagen

Gezien de huidige situatie zal de komende weken voor onze voetbalmaatschappij helaas weinig veranderen. Het aantal besmettingen is nog dusdanig dat er van versoepelingen van de maatregelen geen sprake zal zijn.

Dat we zelfs de kerstdagen en oud/nieuw op een minimale manier met familie en vrienden moeten vieren maakt het extra duidelijk wat de impact van deze coronapandemie is. Hoe je er ook over denkt, het virus is er en de kans om er behoorlijk ziek van te worden dat je in het ziekenhuis terecht komt of er zelfs dood aan gaat is aanwezig.

Dus voorzichtigheid geboden niet alleen voor jezelf maar ook voor de geliefden en je medeburgers.

Omdat normaal gesproken in deze tijd van het jaar bij onze club nog vele activiteiten plaats vinden, zullen jullie begrijpen dat dit helaas nu (nog) niet mogelijk is en hebben we moeten besluiten om door de volgende activiteiten een streep te halen.

* Winter Step One Loop (20 december)

* Eindejaar toernooi

* Nieuwjaarsbijeenkomst (nieuwjaarsdag 2021)

* Dart Toernooi ( 1ste weekend januari 2021)

Voor de Winters Step Loop gaan we de routes op internet zetten. Zodat de vaste deelnemers de loop individueel nog voor de kerstdagen kunnen lopen.

De Nieuwjaarsbijeenkomst worden de leden die een jubileum vieren gehuldigd. Dit wordt uitgesteld tot het moment dat het weer mogelijk is, dit geldt tevens voor de uitreiking van de prijzen voor onze jeugdleden die de meest Grote Clubactie loten hebben verkocht.

In overleg met de Dart Commissie zal gedurende 2021 bekeken worden of het Dart toernooi 2021 op een ander moment kan plaats vinden.

Jammer dat deze voor de club zo typische en kenmerkende activiteiten niet doorgaan. Het is niet anders. Deze kerst en oud en nieuw geen vuurwerk, letterlijk en figuurlijk.

Namens het bestuur.

Bert Bosman

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Mark Dijkstra ook volgend seizoen hoofdtrainer BVV Borne

Mark Dijkstra ook volgend seizoen hoofdtrainer BVV Borne

Het bestuur en Mark Dijkstra hebben besloten dat hij ook het seizoen 2021/2022 hoofdtrainer bij de BVV Borne zal zijn.

Hoe dit seizoen verder ook gaat verlopen, kan op dit moment niemand zeggen. Het bestuur en Mark, die op dit moment met zijn eerste seizoen bij de geel-zwarten bezig is, hebben er vertrouwen in dat de goede samenwerking volgend seizoen voortgezet zal worden.

Namens het bestuur,

Bert Bosman

 
 

Erelid Gerrit Haan overleden

Erelid Gerrit Haan overleden

In Memoriam: Gerrit Haan Gerrit was een BVV Borne man in hart en nieren. In 1983 werd hij lid van onze club en heeft naast het voetballen ontzettend veel voor onze vereniging betekend. Begin jaren ’90 van de vorige eeuw werd Gerrit lid van de minicommissie, vanaf 2006 lid van het jeugdbestuur en later in 2010 in het hoofdbestuur als wedstrijdsecretaris. Allemaal functies die hij vol verve en met zijn kenmerkende manier van werken op een zeer kundige manier heeft neer gezet. Vanaf het moment dat zijn zonen Kevin en Dennis gingen voetballen heeft hij jeugdelftallen getraind. De laatste jaren trad Gerrit op als clubscheidsrechter en hielp bij de vele acties die onze club kent. Hij was in 1998 de initiatiefnemer om voor de BVV Borne het Dart weekend te gaan organiseren. Dit toernooi is inmiddels uitgegroeid tot een zeer gerenommeerd toernooi waar veel regionale en landelijke toppers begin januari van ieder jaar aan mee doen. Het bestuur was voornemens om Gerrit bij de jaarvergadering 2020 voor zijn vele verdiensten voor te dragen als Erelid. Omdat door de corona crisis de jaarvergadering is uitgesteld heeft het bestuur het initiatief genomen om dit Erelidmaatschap zelf te bekrachtigen. Afgelopen zaterdag zijn we bij Gerrit op bezoek geweest en hebben wij hem als Erelid benoemd. Wij hopen als bestuur met deze benoeming onze waardering voor hem als mens en in het bijzonder als BVV Borne lid aan hem uitgesproken te hebben . Gerrit was behoorlijk ziek en we wisten dat hij niet meer beter zou worden, dat zijn gezondheidstoestand zo snel achteruit zo gaan kon niemand weten en kwam zijn overlijden nog totaal onverwacht. We zullen hem missen, zijn traditionele opvattingen, zijn droge humor, zijn betrokkenheid bij de club. Een uniek mens heeft ons verlaten, we wensen Christel, Kevin, Dennis, Jolien en overige naasten heel veel sterkte. Namens bestuur, leden en vrijwilligers. Bert Bosman. Er is gelegenheid om afscheid van Gerrit te nemen en de familie te condoleren op donderdag 19 november van 19.00 uur tot 19.30 uur in ons clubhuis. Voorafgaande aan de besloten crematie plechtigheid op zaterdag 21 november brengt Gerrit nog een laatste bezoek aan zijn geliefde club. Een laatste groet aan hem kan op de route vanaf de parkeerplaats en de Twickelerblokweg om 11.30 uur. Wij verzoeken iedereen om zich op beide momenten aan de coronamaatregelen te houden. (1,5 meter afstand en mondkapje)   What do you want to do ? New mailCopy

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
BVV Borne, Sportpark 't Wooldrik 't Wooldrik 6, 7621 AH Borne Clubhuis de Stoep, Telefoon 074-2663900, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.