Hero top pagina
  • Start
  • Club Info
  • Bestuur en Commissies
  • Mededelingen Bestuur

Vervanging kunstgras BVV Borne

Vervanging kunstgras BVV Borne

Afgelopen maandag 10 januari is er begonnen met de vervanging van het kunstgrasveld. Het bedrijf Field Turf is hier druk mee bezig.

Field Turf Tarkett gaat ons kunstgrasveld vervangen

Field Turf Tarkett gaat ons kunstgrasveld vervangen

Vanaf maandag 10 januari gaat het kunstgrasveld vervangen worden door een kunstgrasmat voorzien van kurk met een extra toevoeging van field turf waar olijfpitten in zitten. Door gebruik van field turf zal de kurk losser en zwaarder worden om zo het eventuele opdrijven te verminderen.

One Hundred and Eighty bij de BVV Borne

One Hundred and Eighty bij de BVV Borne

Iedereen kent deze term uit de dartwereld, maar vanaf 2022 kennen wij deze term ook binnen de BVV Borne! Binnen het hoofdbestuur van de BVV Borne hebben wij drie jubilarissen die samen 180 jaar lid van onze vereniging zijn. Allen zijn namelijk 60 jaar lid van BVV Borne.

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar

Het jaar 2021 zit er bijna op. Na 2020 het 2de jaar op rij dat in het begin en aan het eind bepaald werd door de maatregelen die door de regering genomen zijn om de corona pandemie in de hand houden. Maatregelen en beperkingen die van negatieve invloed zijn op het sport- en verenigingsleven en die vooral ook persoonlijk veel mensen raakt.

We zijn nog niet van dit virus af en hopelijk lukt het de nieuwe regering om een plan te maken waar we voor de toekomst meer zekerheid hebben over de aanpak in tijden als het virus weer de kop op steekt. Regeren is vooruit zien en de ad hoc beslissingen die de afgelopen 2 jaar genomen zijn waren hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk, maar ook bijzonder ingrijpend en af en toe moeilijk te uit te leggen. Sporten is gezond en belangrijk voor de welzijn van de mens.

Het verenigingsleven is voor heel veel mensen noodzakelijk om de dagelijkse beslommeringen aan de kant te zetten. De maatregelen die de afgelopen 2 jaar genomen zijn werden het sporten en het verenigingsleven niet ontzien. Ondanks duidelijke aanwijzingen dat sporten met inachtneming van de regels geen enkel gevaar oplevert voor verspreiding van het virus werd er te snel bijna alles op slot gezet. Daarom een plan dat het sporten en het daarmee verbonden verenigingsleven toch kan door gaan.

Het jaar 2022 staat voor de deur. Een jaar waar er bij onze club veel gaat gebeuren.

We bestaan 110 jaar en dat willen we natuurlijk met jullie vieren. Hoe het eruit gaan zien is afhankelijk van de maatregelen die er eventueel nog zijn en zullen we gaan bepalen zodra we daar meer zicht op hebben.

Daarnaast gaat onze accommodatie behoorlijk op de kop. In Januari wordt, als het weer het toe laat, het nieuwe kunstgrasveld aangelegd. Als alles mee zit kunnen we op dit nieuwe veld wat kurk plus infill heeft vanaf februari weer spelen.

Daarna gaan we ons opmaken voor het wijzigen van onze ingang vanaf het parkeerterrein aan de Azelosestraat. De bouw van de nieuwe sporthallen begint in juni 2022. Vanaf dat moment moet de nieuwe ingang klaar zijn. Er moet een nieuwe poort komen aan de kant van Smash met daarbij een nieuwe kassa- en opslagruimte. Er moet verlichting komen op de weg langs het tweede veld en er komt een nieuwe fietsenstalling aan de rechterkant van ons kleedkamergebouw. Ook moet dan de parkeerplaats Azelosestraat door de gemeente aangepast zijn.

Al met al weer veel werkzaamheden die er voor moeten zorgen dat onze accommodatie er straks minstens zo netjes uitziet zoals die nu is.

Maar eerst de feestdagen voordat we aan het nieuwe jaar beginnen. Ik hoop voor jullie allen dat ze ondanks de beperkingen goed, hoopvol en gezellig zullen zijn.

Het bestuur van BVV Borne wenst alle leden, donateurs, vrijwilligers en sponsoren, kortom iedereen die de club een warm hart toedraagt, hele prettige kerstdagen en een voorspoedig en bovenal gezond 2022.

Arno Leppink volgend seizoen hoofdtrainer BVV Borne

Arno Leppink volgend seizoen hoofdtrainer BVV Borne

BVV Borne heeft voor het seizoen 2022-2023 Arno Leppink als Hoofdtrainer vastgelegd. Naast Arno zal Patrick Geesing als assistent trainer de trainersstaf versterken.

Arno en Patrick werken al vele jaren samen en zijn enthousiast om de klus voor het volgende seizoen op zich te nemen.

Toch weer een (bijna) totale Lockdown.

Toch weer een (bijna) totale Lockdown.

De regering heeft besloten om in de periode van nu tot 14 januari 2022 weer een totale Lockdown af te kondigen. Alleen bij de jeugdteams blijven er nog mogelijkheden om te trainen.

Verregaande maatregelen die ook voor het verenigingsleven verstrekkende gevolgen heeft. Voor het 2de jaar op rij kunnen alle evenementen die normaal gesproken in deze tijd gehouden worden niet doorgaan.

Voor afgelopen weekend hadden we inmiddels de Winter Step One Loop afgelast. Ook gaan het Oudejaarstoenooi, de Nieuwjaarsreceptie en het Dartoernooi 2022 niet door. Helaas want m.n. de genoemde activiteiten zorgende ervoor dat er altijd naar deze kerst en oud/nieuw periode werd uitgekeken.

Het clubhuis blijft gedurende gehele periode gesloten. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Hier zijn helaas weinig mogelijkheden. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderling wedstrijden spelen bij de eigen club. Het toilet en de EHBO in het kleedkamergebouw kunnen gebruikt worden.

Deze verregaande maatregelen zijn natuurlijk voor onze club heel vervelend en jammer, maar vooral de beperkingen voor iedereen persoonlijk zullen minstens zo ingrijpend zijn.

Voor verder info of vragen kunt u terecht bij Corona - coördinator Sven Pieterson of Bert Bosman Blijf gezond en we houden u op de hoogte als er weer meer kan.

Namens het bestuur,

Bert Bosman

Wederom geweldig resultaat Grote Clubactie!!!.

Wederom geweldig resultaat Grote Clubactie!!!.

Vorig jaar was het resultaat van de Grote Clubactie al verbazingwekkend voor een club als BVV Borne ver boven de verwachting. Dit jaar hebben is er nog een schepje bovenop gedaan. Het resultaat is meer dan het vorige jaar, weer in de plus.

Fantastische actie maanden.

Fantastische actie maanden.

Onze club heeft de sinds maart 2020, nu bijna 2 jaar geleden te maken gehad met de gevolgen van de Corona crisis. Wel trainen maar niet voetballen, niet trainen wel voetballen clubhuis open, clubhuis dicht. Maatregelen die, in het algemeen, voor het bestrijden van het corona virus noodzakelijk waren maar waar vanuit het voetbal en beweeg perspectief soms de logica ontbrak.

Corona maatregelen vanaf 28 november.

Corona maatregelen vanaf 28 november.

De laatste wijzigingen hebben natuurlijk ook voor onze vereniging behoorlijk wat consequenties. Zoals gemeld ligt de A-categorie er tot de winterstop uit en mag de B-categorie in het weekend blijven voetballen. Voor beweegredenen van de KNVB voor deze stap hebben jullie in het vorige bericht kunnen lezen.

Bewegen is gezond en dat stimuleren wij natuurlijk ook, maar dat er een vorm van inconsequentie inzit is voor ons ook duidelijk, want bij het voetballen krijg je groepsvorming in bv. kleedkamers of tijdens het vervoer. Begrijp goed dat er daardoor ook bij ons heel veel twijfel is of we alles op een verantwoorde wijze kunnen uit te voeren en zijn we afhankelijk van hoe een ieder met de beperkingen en de maatregelen omgaat.

We gaan kijken hoe dit weekend verloopt en zullen indien nodig na dit weekend nog aanpassingen doen. Uitgangspunt moet zijn dat een ieder zich goed moet voelen bij de uitvoering van de maatregelen en dat we met zijn allen ons best moeten doen om de besmetting en de daarmee samenhangende ziekenhuis opnames terug te dringen.

Zijn er vragen kun je altijd terecht bij corona coördinator Sven Pieterson of ondergetekende.

• Door de week is het clubhuis gesloten. Op zaterdag en zondag is het clubhuis geopend als er wedstrijden gespeeld worden tot uiterlijk 17:00 uur. In het clubhuis geldt: 1,5 meter afstand houden en vaste zitplaatsen. Beperkt aantal zitplaatsen.

• Bezoekers zijn niet welkom op ons complex.

• De kleedkamers en het clubhuis zijn voor 18+ alleen toegankelijk met een geldige QR-code.

• En verder gelden de normale coronamaatregelen: bij klachten blijf je thuis, regelmatig handen wassen en 1,5 meter afstand houden

Namens het bestuur: Bert Bosman

Avondlockdown en de gevolgen:

Avondlockdown en de gevolgen:

Na de voor de voetbalsport ingrijpende maatregel om de trainingen na 17:00 uur stop te leggen heeft dat ook voor onze teams behoorlijk wat consequenties. De KNVB is teleurgesteld dat na aandringen van de 2de kamer de regering heeft besloten om deze maatregel niet te verruimen tot 20:00 uur.

Hierdoor heeft de KNVB moeten besluiten om de wedstrijden in de A-categorie tot de winterstop uit te stellen. De B- categorie kan in het weekend wel blijven voetballen.

Uitleg KNVB

Met de huidige coronamaatregelen van het kabinet is het de amateurs niet toegestaan om na 17.00 uur te sporten, terwijl trainen voor die tijd voor veel kinderen en de meeste volwassenen doordeweeks niet haalbaar is. Dit kan consequenties hebben voor de competities in het weekend. Voor komend weekend heeft de KNVB al een besluit genomen maar voor de wedstrijden op 11, 12, 18 en 19 december speelden er nog twee factoren. Inmiddels zijn die duidelijk en is over de overige twee speelrondes tot aan de winterstop een beslissing genomen.

Medisch advies

Vanmiddag werd bekend dat ‘Den Haag’ de sluitingstijd niet wil opschuiven naar 20.00 uur, zoals die voor de (andere) essentiële sectoren wel geldt. De KNVB heeft advies aangevraagd bij het Voetbal Medisch Centrum over het spelen van wedstrijden in het weekend, terwijl er doordeweeks niet getraind kan worden. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen prestatief (A-categorie*) en recreatief voetbal (B-categorie*).

Bij het eerste is de intensiteit bij wedstrijden hoog en dient de training als tactische maar ook fysieke voorbereiding. Niet trainen bij deze groep zou voor een langere periode zeer onlogisch en onverantwoord zijn. Bij het recreatief voetbal ligt de intensiteit bij wedstrijden aanmerkelijk lager. Trainen gebeurt minder frequent en minder intens. Als je voor deze categorie niet alleen de trainingen maar ook nog de wedstrijden schrapt, dan loop je het risico op bewegingsarmoede.

Verantwoord

Altijd voetballen mits dat verantwoord is; de KNVB wil vooral in mogelijkheden blijven denken en tevens het medische advies leidend laten zijn bij de beslissing over de aankomende programma’s. Voor de A-categorie is daarom besloten om vanaf maandag 6 december de competities tot aan de winterstop stil te leggen. Mochten teams toch tussen 05.00 en 17.00 uur kunnen trainen en het hierdoor verantwoord vinden om op vrijwillige basis wedstrijden te spelen, dan kan dit in onderling overleg worden geregeld.

In de B-categorie blijft het programma voor 11, 12, 18 en 19 december staan, zodat circa 85% van de amateurvoetballers in elk geval eenmaal per week kan sporten. Het doel is om alle competities na de winterstop (half januari 2022) te hervatten, maar uiteraard is dat afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en de maatregelen van het kabinet.

Corona maatregelen wederom aangepast

Corona maatregelen wederom aangepast

I.v.m. de snel toenemende besmettingen heeft de overheid de maatregelen wederom verscherpt.

Deze maatregelen moeten er toe leiden dat de besmetingen afnemen en dat daarmee de ziekenhuis- en de gerelateerde IC opnames af zullen nemen. De maatregelen moeten voorkomen dat er grote groepsvormingen ontstaan en dat ook de mensen die om welke reden dan ook niet gevaccineerd zijn minder kans maken om besmet te worden, omdat die een veel grotere kans lopen om in het ziekenhuis te komen.

Daarom ook bij onze club de volgende regels:

* Het Clubhuis is alleen geopende op zaterdag en zondag.

* Toeschouwers zijn bij wedstrijden en trainingen niet toegestaan.

* Bezoek aan het clubhuis, het terras, de toiletten en vergaderruimten in het clubgebouw is alleen mogelijk als je een geldig Corona Toegangs Bewijs kunt laten zien. In het clubhuis is een vaste zitplaats verplicht.

* Spelers van 18 jaar en ouder hebben alleen toegang tot de kleedkamers als ze een geldig CTB hebben.

* Vrijwilligers, d.w.z. leiders, trainers, scheidsrechters, terreinbeheerders, kantinemedewerkers, bestuursleden etc. hoeven geen geldig CTB te laten zien.

* Bij jeugd mogen ouders waar nodig hun eigen kinderen helpen in de kleedkamers bij het omkleden, mits zij beschikken over een geldig TCB.

* Ouders die mee reizen met uitwedstrijden worden gezien als begeleiders.

De standaardmaatregelen blijven uiteraard van kracht: bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, regelmatig handen wassen en houdt 1,5 meter afstand.

De vorige periode is zonder problemen verlopen en we vertrouwen erop dat ook deze komende weken iedereen zich aan de maatregelen zal houden. Vrijdag 3 december wordt er opnieuw gekeken of de maatregelen het gewenste resultaat hebben en laten we hopen dat we dan ook de toeschouwers weer mogen verwelkomen.

We hopen en verwachten jullie medewerking, dank daarvoor.

Namens het bestuur: Bert Bosman

BVV Borne, Sportpark 't Wooldrik 't Wooldrik 6, 7621 AH Borne Clubhuis de Stoep, Telefoon 074-2663900, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.