Hero top pagina
  • Start
  • Club Info
  • Bestuur en Commissies
  • Mededelingen Bestuur

Corona maatregelen per 14 oktober 2020

Corona maatregelen per 14 oktober 2020

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de regering per 14 oktober 2020 extra maatregelen heeft getroffen.

De gedeeltelijke Lock Down is bedoeld om de sociale contacten en de reisbewegingen te beperken en zo de verspreiding van het coronavirus te bestrijden Ook voor de voetbalsport en onze leden heeft dit gevolgen. De maatregelen gelden voor een maand, over 2 weken zal de regering bekijken of de maatregelen verminderd of vermeerderd moeten worden.

Onderstaand een overzicht van de genomen maatregelen die voor ons van toepassing zijn.

• Alle competitie-, beker- en oefenwedstrijden komen te vervallen voor zowel jeugd als senioren.

• Alle trainingen voor seniorenteams komen te vervallen.

• De trainingen voor jeugdteam t/m 17 jaar kunnen gewoon door gaan.

• Het clubhuis, kleedkamers en douches zijn gesloten.

• De toiletten bij de kleedkamers zijn wel te gebruiken. Evenals de EHBO ruimte en AED.

• Het BVV Borne terrein is niet toegankelijk voor publiek; spelers en trainers verlaten zo spoedig mogelijk na een training het complex.

• Ouders die spelers komen brengen en ophalen wachten op de parkeerplaats

• Houd je aan de algemene corona-, hygiëne- en afstandregels.

Veruit de meeste mensen zullen begrip hebben voor de genomen maatregelen. Zuur en vervelend dat de sport voor veel mensen weer op de “kont” ligt, maar helaas onvermijdelijk.

De besmettingen lopen nog steeds op en we hopen dat door de genomen maatregelen daar een positieve wending in komt. Sporten is belangrijk voor de fysieke en geestelijke gezondheid. De regering zal hopelijk wanneer mogelijk het sporten zo snel mogelijk weer toestaan. Daarin kan iedereen een steentje bijdragen door zich aan de algemene coronaregels te houden.

Net als in maart hopen en verwachten we begrip voor de wederom uitzonderlijke situatie en dat zodra het kan we iedereen weer kunnen ontmoeten op ons mooie sportcomplex en clubhuis.

We houden u op de hoogte, blijf gezond.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Corona coördinator Sven Pieterson

Namens het bestuur.

Bert Bosman

 
 
What do you want to do ?
New mail

Sponsoring door "BST Servicegroep" van de nieuwe Pannakooi bij BVV Borne

Sponsoring door

Wat begon met een mountainbike ritje tussen collega's, mondde uit in een zere toffe sponsoring van de Pannakooi die nu bij BVV Borne staat. Een tijdje geleden kwam Erik Huigen op het idee om met wat collega’s van BST te gaan mountainbiken in Twickel met als start- en eindpunt de enige echte "huiskamer" van Borne.

Jaarvergadering uitgesteld!

Jaarvergadering uitgesteld!

De jaarvergadering die op maandag 12 oktober 2020 gepland stond wordt i.v.m. de sluiting van het clubhuis uitgesteld.

Zodra er weer een mogelijkheid is om de jaarvergadering op een “normale” manier te houden zullen we u tijdig informeren over de nieuwe datum.

Namens het bestuur:

Bert Bosman

Corona protocol BVV Borne tot 20 oktober 2020

Corona protocol BVV Borne tot 20 oktober 2020

Trainingen jeugd JO7 t/m JO19

- Alle spelers komen in trainingskleren naar de voetbal en gaan na de training zo snel mogelijk naar huis. Er wordt door de jeugd dus niet gedoucht op de voetbal.

- Alle spelers zorgen voor hun eigen drinkbidon.

Nieuwe corona maatregelen tot 20 oktober

Nieuwe corona maatregelen tot 20 oktober

Gisteren zijn er door de regering nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. De belangrijkste maatregelen die de sport aangaan is dat er de komende 3 weken geen publiek bij de wedstrijden aanwezig mag zijn en dat de sportkantines gesloten moeten blijven.

Onderstaand de regels tot 20 oktober

Clubhuis gesloten

De sportkantine is vanaf dinsdag 29 september gesloten. Tijdens trainingen en wedstrijden zijn enkel de toiletten in het kleedkamer gebouw geopend. Vanzelfsprekend zijn in de scheidsrechter kleedkamer zoals gebruikelijk de EHBO materialen en AED beschikbaar.

Geen publiek toegestaan

Wedstrijden en trainingen zijn in deze periode niet toegankelijk voor publiek. Geen publiek vanuit BVV Borne en niet vanuit de tegenstander. Van ouders wordt verwacht dat zij hun kinderen buiten het sportpark afzetten en ophalen. Het is niet toegestaan daarvoor het sportpark te betreden.

Voor het overige blijven de landelijk geldende maatregelen, zoals we die al kenden, van kracht. Denk daarbij aan 1,5 meter afstand en mocht je klachten ervaren dan blijf je vanzelfsprekend thuis.

Het BVV Borne corona protocol wordt aangepast en zo snel mogelijk op de site geplaatst worden.

Het bestuur van BVV Borne doet een dringend beroep op al haar leden, ouders, vrijwilligers en alle andere betrokkenen bij onze vereniging om alle maatregelen in acht te nemen.

Namens het bestuur: Bert Bosman

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2020

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2020

De algemene Ledenvergadering 2019 vindt plaats op maandag 12 oktober 2020

I.v.m. de corona maatregelen kunnen ca. 30 leden de vergadering bezoeken. U kunt zich voor deze vergadering vooraf opgeven, meer hierover een week voor de jaarvergadering.

Tevens zullen we dan de agenda bekend maken.

Namens het bestuur

Voorzitter Bert Bosman

JO17-2 compleet in het nieuw

JO17-2 compleet in het nieuw

Afgelopen zaterdagmiddag was het dan zover. De nieuwe kleding van de JO17-2 voor het seizoen 2020-2021 werd aan de spelers, ouders/verzorgers bij het clubhuis gepresenteerd.

De leider(s)/trainer(s) van JO17-2 van de BVV Borne hebben samen met de sponsoren en Eurosport een complete voetbaluitrusting voor het seizoen 2020-2021 neergezet. Van nieuwe tenues, trainingspakken, sporttassen tot aan uitshirts. Aan alles is gedacht. Na de presentatie en een luid applaus werden de sporttassen aan de spelers uitgereikt.

Staf en spelers heel veel voetbal plezier gewenst!

Sponsoren:

Trainingspakken spelers: Rijschool Tonnie Zuur

Wedstrijdshirt: Tropic Trees

Presentatie/uitshirt : Hako Wegenbouw en Groenvoorziening

Trainingspakken leiders: Roast It Borne

Tassen: Kitplaza Chemical partners

Corona-update. Dat is pas vervelend

Corona-update. Dat is pas vervelend

Wie gedacht heeft het zal allemaal wel mee vallen, zal nu ook moeten erkennen dat de laatste dagen de berichten uitwijzen dat we nog lang niet van het coronavirus af zijn. De eerste verenigingen die noodgedwongen de trainingen en wedstrijden moeten opschorten en het clubhuis weer op slot moeten doen zijn inmiddels bekend.

Ook bij de BVV Borne leven we niet in een bubbel dat we het ons kunnen permitteren om te denken dat het coronavirus onze deur wel voorbij zal gaan. De kans dat iemand het virus oploopt blijft altijd aanwezig, ook al ben je voorzichtig en probeer je de regels die er gesteld zijn zo goed mogelijk op te volgen.

Daarom doen we nogmaals een dringend beroep om je aan de hygiëne en corona maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus te houden. Ook willen we op de hoogte gebracht worden indien er bij elftallen spelers corona verdacht zijn, we kunnen dan samen bekijken welke eventuele maatregelen er genomen moeten worden.

Je kunt contact op nemen met Corona-coördinator Sven Pieterson, Bert Jansen of ondergetekende.

Naast de reeds eerder gepubliceerde regels voor trainingen en wedstrijden gelden voor het clubhuis de volgende regels.

- Volg de looproutes in het clubhuis

- Bij binnenkomst handen desinfecteren

- Bij binnenkomst registreren

- De tafels en stoelen staan op 1,5 meter van elkaar, laat deze staan.

- In het clubhuis en op het terras mag alleen gezeten worden. Dus niet lopen

- Houdt voor de bar bij het bestellen ook 1,5 meter afstand.

Vervelend en lastig, ja misschien wel, maar als we straks alle trainingen/wedstrijden weer moeten uitstellen en het clubhuis weer op slot moet:

Dat is pas vervelend!

Gebruik je gezonde verstand, voor je eigen gezondheid, je medeburgers en voor onze club.

Bert Bosman

In Memoriam Eddie Keep

In Memoriam Eddie Keep

In Memoriam: Eddie Keep

Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 27 juli 2020 ons ondersteunend lid Eddie Keep op 67 jarige leeftijd is overleden.

Eddie was ruim 44 jaar lid van onze club en heeft zich verdienstelijk gemaakt als leider van het toenmalig veteranen team. Eddie was een man op de achtergrond, een stille kracht die op zijn manier de zaken regelde. Een graag geziene gast op ons sportcomplex.

Ook stelde hij samen met Ben Hagreis voor velen jaren de boodschappenmand ter beschikking tijdens het wel bekende dartweekend. Nadat de veteranengroep stopte bleef Eddie de vereniging steunen en wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Op vrijdag 31 juli 2020 tussen 18.30 en 19.00 uur is er gelegenheid om afscheid van Eddie te nemen en de familie op gepaste wijze te condoleren bij: In Pace Dela, Deurningerstraat 262, 7557 HM, Hengelo.

Wij wensen Gonny, Tom, Rob, Bart, partners, kleinkinderen en naasten heel veel sterkte.

Bestuur, leden en vrijwilligers,

BVV Borne

Clubhuis vanaf donderdag 2 juli weer geopend

Clubhuis vanaf donderdag 2 juli weer geopend

Vanaf woensdag 1 juli mogen de clubhuizen van de sportverenigingen de deuren weer openen.

Zo zal ook onze huiskamer “De Stoep” vanaf donderdag 2 juli weer geopend zijn.

Wel geldt nog steeds dat iedereen de RIVM-richtlijnen dient na te leven. Concreet voor je bezoek aan de kantine betekent dat:

• Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet.

• Was bij binnenkomst grondig je handen.

• Betaal zoveel mogelijk contactloos

• Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, tenzij personen uit één huishouden. Dat geldt zowel binnen als op het terras

• Gebruik de aangegeven looproute. Via de hal naar binnen, via terrasdeur en kleedkamersdeur naar buiten.

• Op het terras en in de kantine mag je alleen zitten, niet staan.

Het bestuur is natuurlijk blij dat we weer gebruik kunnen maken van ons clubhuis, maar is er ook van doordrongen dat we daarbij zeer serieus met de richtlijnen om moeten gaan. We doen dan ook een beroep op alle leden die ons clubhuis bezoeken om zich aan de genomen maatregelen te houden.

Ook de kleed-douche gelegenheden mogen weer gebruikt worden, hier geldt ook de 1,5 meter afstand in acht genomen moet worden. Dus bij drukte, wacht even tot er ruimte is en ga dan de kleedkamer binnen.

De looproutes in het clubhuis en de kleedkamers zijn duidelijk aangegeven.. Ook de tafels en stoelen zowel binnen als op het terras zijn op 1.5 meter afstand van elkaar neergezet. Laat deze op de plaats staan.

Het bestuur is voornemens om, bij voldoende belangstelling de gehele zomerperiode het clubhuis op de donderdagen 19.30 tot 23.30 uur en op de zondagen 10.00 tot 14.00 uur open te houden.

Drie en halve maand is onze huiskamer gesloten geweest, eindelijk weer open. Wij zijn er blij mee en we hebben nogmaals een dringend verzoek aan alle leden om zich aan de regels te houden. Help het barpersoneel en de vereniging door je hieraan te houden.

Tot ziens in ons clubhuis

Erelid Dick Kers overleden

Erelid Dick Kers overleden

In Memoriam:

Dick Kers

Op vrijdag 29 mei 2020 is ons erelid Dick Kers op 75 jarige leeftijd overleden.

Geboren aan de PH-weg waar BVV Borne haar legendarische successen behaalde, werd Dick op 7 jarige leeftijd lid van de club.

Naast het voetballen ondersteunde hij reeds op jonge leeftijd zijn vader met het rondbrengen van de wedstrijd kaarten die de spelers kregen als uitnodiging voor de te spelen wedstrijd. Toen hij zijn vader attendeerde op het feit dat er bij 1 elftal 2 rechtsbuitens opgesteld stonden, zei deze als ik er reserve opzet dan komen ze niet.

Één van de anekdotes die Dick mij verteld toen ik afgelopen donderdag bij hem op bezoek was om afscheid te nemen.

Dick was een Borne man in hart en nieren, die het belang van de club hoog in het vaandel had staan. Niet alleen dat hij 27 jaar in het bestuur heeft gezeten als wedstrijdsecretaris onder de voorzitters Hagreis, Slettenhaar, Borrink en Runhart, maar ook de vele andere functies.

Clubhuisdiensten samen met Roos, Toernooiorganisatie, Scheidsrechter, Grensrechter bij jeugdteams en vele jaren bij het 1ste, , hulp bij allerlei evenementen en voor een hele lange tijd (in 2 termijnen) terreinknecht, waarmee hij nog de regionale pers haalde “Dick Cerice, Maitre du Terrain”.

Tot nu was Dick consul van onze club, ook een functie die hij tientallen jaren heeft vervult. Voor zijn vele werkzaamheden werd Dick in 1992 benoemd tot Lid van Verdienste en in 2004 tot Erelid.

Dick was een voorbeeld van betrokkenheid bij de club. Door dik en dun in goede en slechte tijden hij was er altijd en je kon altijd een beroep op hem doen.

Dick was voor mij en voor vele Borne leden een voorbeeld van clubliefde, er zijn als het nodig is. De ontmoeting donderdag was verdrietig, maar bovenal bijzonder, blij dat ik afscheid heb kunnen nemen van deze zeer bijzonder clubman. We zullen hem ontzettend missen.

We wensen Iwan, Sinaida, Halvar, partners, kleinkinderen en naasten van Dick heel veel sterkte.

Namens het bestuur,

Bert Bosman

Bvv Borne Corona trainingsschema 16-05-2020

Bvv Borne Corona trainingsschema 16-05-2020

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Borne 1

x

x

x

20:30-21:30
1B L/R

x

x

x

Borne 2

x

x

x

20:30-21:30
1A L/R

x

x

x

Borne 3

x

x

x

x

20:00-21:00
1A L/R

x

x

Borne 4

x

x

x

19:15-20:15
1A L/R

x

x

x

Borne 5

x

x

x

x

20:00-21:00
1B L/R

x

x

Borne 45+

x

x

x

19:15-20:15
1B L/R

x

x

x

Dames 1

x

20:30-21:30
1A L/R

x

x

x

x

x

Dames 30+

x

20:30-21:30
2A L/R

x

x

x

x

x

Active

x

x

x

 

x

x

14.00-16.00

keeperstrainers

x

x

x

18:00-19:00
2A R

x

x

x

Jo19-1

x

19:15-20:15
1B L/R

x

x

x

x

x

Jo17-1

x

x

19:15-20:15
1B L/R

x

x

x

x

Jo15-1

x

18:00-19:00
1B L/R

x

x

x

x

x

Jo15-2

x

x

x

x

x

11:30-13:00
1A L/R

x

Jo13-1

x

x

x

x

18:00-19:30
1B L/R

x

x

Jo13-2

x

18:00-19:00
1A L/R

x

x

x

x

x

Jo11-1

18:00-19:00
1B R

x

x

x

x

x

x

Jo11-2

x

x

18:00-19:00
1B L

x

x

x

x

Jo10-1

18:00-19:00
1A R

x

x

x

x

x

x

Jo10-2

18:00-19:00
1B L

x

x

x

x

x

x

Jo10-3

18:00-19:00
1A L

x

x

x

x

x

x

Jo9-1

x

x

18:00-19:00
1A L

x

x

x

x

Jo9-2

x

x

18:00-19:00
1A R

x

x

x

x

Jo8-1

x

x

x

18:00-19:00
1A L

x

x

x

Jo8-2

x

x

x

18:00-19:00
1A R

x

x

x

Jo7-1

x

x

x

x

x

10:00-11:00
1B R

x

Jo7-2

x

x

x

x

x

10:00-11:00
1B  L

x

Jo7-3

x

x

x

x

x

10:00-11:00
1A R

x

Jo7-4

x

x

x

x

x

10:00-11:00
1A L

x

kabouters

x

x

x

x

x

10:00-11:00
1A L

x

 

Rob

Sven

Bert/Jan

Rob

Maarten

Sven

 

 

Complex BVV Borne verrijkt met Pannakooi van serieuze omvang

Complex BVV Borne verrijkt met Pannakooi van serieuze omvang

Nu de trainingen langzaam weer op gang komen, kan het de bezoekers van ons sportpark niet ontgaan, dat er een nieuwe blikvanger bij de entree geplaatst is. De oude pannakooi was aan vervanging toe en daarvoor is nu een heus minivoetbalveldje in de plaats gekomen. De nieuwe pannakooi beslaat maar liefst 100 vierkante meter en is geheel in het vertrouwde Geelzwart uitgevoerd. Momenteel wordt de bestrating rondom de kooi afgewerkt en binnenkort zal ook de vloer in de pannakooi worden voltooid.

Van de voorzitter (4)

Van de voorzitter (4)

Het opstarten van de trainingen voor de jeugd verloopt voorspoedig en zonder problemen. Een compliment voor betrokkenen die ervoor zorgen dat dit allemaal soepel gaat en voor de ouders die zich netjes aan de regels houden van afzetten en ophalen van hun kroost.

BVV Borne, Sportpark 't Wooldrik 't Wooldrik 6, 7621 AH Borne Clubhuis de Stoep, Telefoon 074-2663900, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.