Hero top pagina
 • Club Info
 • Bestuur en Commissies
 • Mededelingen Bestuur

Geweldig resultaat Grote Clubactie!

Geweldig resultaat Grote Clubactie!

De laatste tijd zijn onze (jongste) leden weer druk geweest om vele Grote Clubactie loten te verkopen. Ook zijn er weer veel teams geweest die een Superlot (50 loten) hebben afgenomen. Dit heeft geleid tot de verkoop van 1.832 loten met een geweldige opbrengst van maar liefst € 4.396,80!

Klik hier voor een leuke en verrassende impressie: Resultaat Grote Clubactie

AED/REANIMATIE-CURSUS, GEEF JE OP.

AED/REANIMATIE-CURSUS, GEEF JE OP.

DLS-trainingen gaat, in samenwerking met Borne Sport AED-Reanimatiecursussen geven.

Omdat wij bij BVV Borne van groot belang vinden dat zoveel mogelijk mensen binnen onze club een reanimatie cursus gevolgd hebben, bieden we aan om de kosten 15 euro voor onze rekening te nemen.

Leden en vrijwilligers van onze club kunnen zich voor deze cursus opgeven.

De cursusdata zijn 8, 15, 16, 22, 23 en 29 januari en ook 5, 12, 19 en 26 februari. Er zijn twee tijdsblokken: van 17.00 – 19.15 of van 19.30 tot 21.45.

De cursus wordt gegeven in het clubhuis van NEO

Geef je op via: https://www.dlstrainingen.nl/cursussen/aed-reanimatie-cursus/

Anne de Jong keert kortstondig terug als hoofdtrainer

Anne de Jong keert kortstondig terug als hoofdtrainer

Sinds het vertrek van Arno Leppink neemt Henri Snippers de honneurs waar als hoofdtrainer van Borne 1. Henri leidde de wedstrijd tegen UD Weerselo en zal ook komende zondag tegen KOSC als eindverantwoordelijke op de bank plaatsnemen. Met ingang van dinsdag 21 november tot aan de winterstop zal Anne de Jong de taak als hoofdtrainer op zich nemen. Dit betekend dat Anne de ploeg tijdens de trainingen en de wedstrijden tegen Luctor Et Emergo, SDOL, Vasse en hoogstwaarschijnlijk het restant tegen UD Weerselo, zal leiden. 

Anne is geen onbekende binnen onze vereniging. In de periode 2009-2015 was hij ook als hoofdtrainer verbonden aan ons 1e elftal. In deze periode promoveerde hij in zijn eerste seizoen met Borne 1 naar de 4e klasse, om in het jubileumjaar het feest compleet te maken door via de nacompetitie te promoveren naar de 3e klasse. Na zijn periode bij Borne was Anne drie jaar hoofdtrainer bij Markelo, om zijn trainerschap na twee jaar bij Wilhelminaschool te beëindigen.

Als vereniging zijn wij zeer blij met de komst van Anne. Wij wensen Anne en de gehele selectie veel succes toe voor de komende periode. Tevens willen wij Henri alvast bedanken voor zijn geboden inzet.

De komende weken zal de Technische Commissie op zoek gaan naar een nieuwe trainer voor na de winterstop.

Samenwerking Arno Leppink en Borne in goed overleg beëindigd

Samenwerking Arno Leppink en Borne in goed overleg beëindigd

Zoals eerder gemeld hebben Arno Leppink en Patrick Geesing besloten om per direct te stoppen als trainers van het 1e elftal (bericht 8 november jl.). Afgelopen maandag heeft er nog een laatste gesprek plaatsgevonden tussen de Technische Commissie en de beide trainers. Hierin is duidelijk geworden dat de keus om te stoppen niet alleen te maken heeft met het afgenomen vertrouwen in de spelersgroep, maar ook door het verschil van visie in het te voeren beleid. Op basis daarvan is in goed overleg besloten om de samenwerking te beëindigen.

BVV Borne en trainer Arno Leppink per direct uit elkaar

BVV Borne en trainer Arno Leppink per direct uit elkaar

BVV Borne en trainer Arno Leppink, met assistent-trainer Patrick Geesing, gaan per direct uit elkaar.

Afgelopen week is er een een gesprek geweest tussen de Technische Commissie en de beide trainers. In dit gesprek is medegedeeld dat hun contract aan het eind van het jaar (seizoen 2023-2024) niet wordt verlengd. Na een gesprek tussen de eerste selectie en de trainers bleek dat de trainers te weinig vertrouwen voelen vanuit de groep om het seizoen af te kunnen maken en hebben daarom besloten om per direct te stoppen.

Wij willen Arno en Patrick bedanken voor de bewezen diensten en wensen hen beiden veel succes in de toekomst.

Naar een oplossing wordt gekeken.

Namens de Technische Commissie
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Gevraagd: nieuwe bestuursleden en teamleden voor allerlei leuke vrijwilligersfuncties

Gevraagd: nieuwe bestuursleden en teamleden voor allerlei leuke vrijwilligersfuncties

Zoals op de Algemene Ledenvergadering 2023 besproken zullen er het komende verenigingsjaar op bestuurlijk vlak behoorlijk wat wijzigingen komen. 

Tijden veranderen en daarom is deze bestuurlijke overdracht een goed moment om de organisatie bij onze vereniging eens goed onder de loep te nemen, zodat er zich een organisatiestructuur vormt die toekomstbestendig is.

Enkele oudgedienden zullen een stap terug doen en hun bestuurstaken overdragen aan nieuwe kandidaten. De wens is om dit zo rustig en soepel mogelijk te laten verlopen. Het idee is daarom ook om dit geleidelijk te doen zodat er uiterlijk eind volgend jaar een nieuwe groep vrijwilligers staat, die samen een mooi team vormen.

Vrijwilligers krijgen voor met name bestuursfuncties is niet gemakkelijk. Hierover kun je regelmatig in de krant lezen dat dit bij vele verenigingen speelt. Tijdsgebrek is onder andere de reden om geen taak binnen een vereniging te willen vervullen. Mede daarom staan wij open voor een andere vorm van organisatie, zodat er bijvoorbeeld meer met deeltaken gewerkt kan worden of met kleinere teams/commissies.

Wij zoeken leden die bereid zijn om zich in te zetten voor onze vereniging, die proactief willen meedenken en willen werken aan vraagstukken binnen de organisatie. Dit alles voor een toekomstbestendige organisatie.

Om het wat concreter te maken zijn wij voor onze vereniging op zoek naar;

Dagelijks bestuur:

 • Secretaris – 1 persoon dagelijks bestuur
 • Penningmeester – 1 persoon dagelijks bestuur

Proactieve teamleden voor:

 • Kantine beheer (inkoop, planning ed.); 2 à 3 personen
 • Sponsoring; 2 à 3 personen
 • Materiaal; 1 persoon
 • Media; 2 personen
 • Onderhoud/terrein; 1 persoon
 • Voetbal Technisch; 1 à 2 personen
 • Financieel; 2 à 3 personen
 • Ledenadministratie; 1 persoon

Voor alle functies gaat het om maximaal een paar uurtjes per week.

Ben je ergens goed in, vind je het leuk om iets te doen bij onze vereniging en heb je interesse of wil je meer weten, neem dan vrijblijvend contact op met;

Bert Bosman 06-40974475 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.nl) en/of
Maarten Hagreis 06-34427488 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Contributie per 1 oktober 2023

Contributie per 1 oktober 2023

Op de jaarvergadering van 9 oktober 2023 is besloten om de contributie voor het komende verenigingsjaar te verhogen.

Per 1 oktober is de contributie als volgt:

Kabouters 4 – 6 jaar Euro 12,50

Pupillen 7 – 12 jaar Euro 15,50

Junioren 13 – 18 jaar Euro 18,00

Senioren Euro 23,50

Senioren 35+ Euro 14.00

Ondersteunend lid Euro 10,75

Donateur Euro 5,50

Namens het bestuur:

Bert Bosman

Rabo Clubsupport wederom heel mooi resultaat

Rabo Clubsupport wederom heel mooi resultaat

Rabo ClubSupport 2023 De opbrengst van de Rabo ClubSupport actie 2023 is 1064,86 euro. Wederom een heel mooi resultaat.

We danken alle leden en overigen die op de BVV Borne gestemd hebben.

Rabobank ondersteund met deze actie reeds vele jaren de verenigingen, daarvoor onze hartelijke dank.

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 2023

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 2023

Uitnodiging

Alle leden van 16 jaar en ouder worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene jaarvergadering Op maandag 9 oktober 2023 om 20.00 uur in clubhuis “de Stoep” op sportpark ’t Wooldrik.

Agenda

1. Opening

2. Notulen jaarvergadering 2022

3. Jaarverslag van de secretaris. 

4. Financieel overzicht penningmeester 

5. Verslag kascommissie ( de heren Jordy Dobbe, Henk Bokdam, Tonnie Schopman)

Aftredend: Jordy Dobbe

6. De jaarvergadering draagt als kascommissielid voor het komende jaar voor: Patrick van Barneveld

7. Pauze

8. Bestuursmutaties:

Aftredend / herkiesbaar : Bert Bosman : Kevin Dobbe

Aftredend/niet herkiesbaar : André Hof

9. Contributie

10. Mededelingen

11. Rondvraag

12. Sluiting

Rabo ClubSupport stem op BVV Borne

Rabo ClubSupport stem op BVV Borne

De afgelopen jaren hebben de leden van BVV Borne met een Rabobank rekening de club fantastisch gesteund.

De RABO-ClubSupport actie start dit jaar op 4 september en we hopen dat jullie weer massaal voor de BVV Borne kiezen

RABO Clubsupport: Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar je samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar sterker maken.

Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst.

Als lid van de Rabobank bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard.

Hoe kun je stemmen?

Log vanaf 4 september in op je rekening bij de Rabobank op de site of in de app op je telefoon.

Ga via Service naar ClubSupport Stemmen.

Vervolgens naar Stem op jouw Club. J

e klikt in de lijst van deelnemende clubs BVV Borne aan en kiest daarnaast 2 andere clubs die je wilt steunen, daarna klik je op stemmen.

We hebben ook dit jaar een samenwerking met Borne Blijf Fit, waarbij zij hun leden vragen om ook op BVV Borne te stemmen. Wij vragen u om ook een stem op Borne Blijf Fit uit te brengen.

Dank dat jullie BVV Borne steunen!

LET OP! LET OP! Ingang BVV Borne

LET OP! LET OP! Ingang BVV Borne

Vanaf dit nieuwe seizoen is onze accommodatie alleen te bereiken via onze fantastische poort vanaf de parkeerplaats Azelosestraat.

Er wordt op m.n. de zaterdagen een behoorlijke drukte verwacht en daarom adviseren/verzoeken we onze leden per fiets naar onze accommodatie te komen

Toegang terrein BVV Borne

Toegang terrein BVV Borne

Er wordt op dit moment door de jeugd veel gebruik gemaakt van onze accommodatie.

Op zich geen probleem maar helaas vinden er nog steeds vernielingen plaats en wordt er veel afval achtergelaten In overleg met de gemeente is besloten dat het, naast de door de vereniging georganiseerde activiteiten, verboden is om op het terrein aanwezig te zijn.

De gemeente heeft de velden aan de voorkant van de sporthallen weer speel klaar gemaakt, daar kan door de Bornse jeugd gevoetbald worden.

Vanaf maandag 24 juli gaan de poorten bij BVV Borne op slot.

Indien er activiteiten zijn bv. de donderdagtrainingsavond en voor Walking Football op maandag en vrijdag zal alleen de poort vanaf de parkeerplaats Azelosestraat geopend zijn.

Ondertekening contract Arno en Patrick

Ondertekening contract Arno en Patrick

We hebben vorig jaar december reeds gemeld dat Arno Leppink ook voor het seizoen 2023 – 2024 hoofdtrainer is bij BVV Borne, vorige week was het moment om dit officieel vast te leggen d.m.v ondertekening van het contract.

Op de foto staan Arno en Patrick bij het ondertekenen van het contract.

We wensen beide heren ook voor het komende seizoen heel veel succes en veel voetbalplezier bij onze club in de 4de klasse.

Statiegeld op blikjes!!

Statiegeld op blikjes!!

Doordat er nu ook statiegeld op blikjes (fris)drank zit kunnen de blikjes, naast de plastic flesjes, vanaf nu in de daarvoor bestemde bakken in de kantine “ongedeukt” worden ingeleverd. Als we met z’n allen zorgen dat de blikjes en plastic flesjes terug komen in de daarvoor bestemde bakken zijn we op dit moment nog niet genoodzaakt de prijzen te verhogen. De kantinecommissie

BVV Borne, Sportpark 't Wooldrik 't Wooldrik 6, 7621 AH Borne Clubhuis de Stoep, Telefoon 074-2663900, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.