Uit de oude doos (1931)

Uit de oude doos (1931)

Ons clubblad “De B.V.V.er” werd geboren in maart 1931 bijna 90 jaar geleden en is beslist het oudste cluborgaan in de gemeente Borne.

Het was vanzelfsprekend dat de burgemeester ook een bijdrage moest leveren aan deze voor die tijd unieke gebeurtenis. P.A. Schaepman was van 1925 tot 1942 burgemeester van Borne. Hij was de opvolger van Burgemeester (Jonkheer) von Bönninghaussen die maar liefst 40 jaar burgemeester was geweest (1885 – 1925).

In deze eerste bijdrage ook een gedicht van de heer Hagreis (AJH) die toen al deel uitmaakte van het dagelijks bestuur en dat volhield tot 1975. De “B.V.V.er” was voor leden gratis, niet leden konden een abonnement nemen, kosten f 0,75 per jaar, er moest wel vooruit betaald worden.

(uit de BVVer maart 1931)

Met zeer veel genoegen voldoe ik aan een tot mij gericht verzoek, om in dit eerste nummer der “B.V.V.er” een paar woorden te schrijven. Velen zullen met mij dit eerste nummer met veel vreugde begroeten en een woord van lof mag m.i. het actieve bestuur der voetbalvereeniging “Borne” niet worden onthouden voor het genomen besluit om een eigen clubblad uit te geven.

Zeer zeker getuigt dit van moed, maar tevens van eene goede bestuursleiding, want wil m.i. een voetbalclub succes hebben “op ’t groene veld”, dan is naast de ontwikkeling van een goed en doordacht spel een goede leiding, doch vooral een goede clubgeest noodzakelijk en wanneer onder de leden , alsmede onder hen , die met de club medeleven ook buiten het voetbalveld eene goede verstandhouding heerscht, dan kunnen wedstrijden verloren worden en wel in zulke grote getale, dat degradatie etc. het gevolg er van is, in den loop den tijd zal echter een wederopbloei der club volgen.

Moge zij, die met de leiding der “B.V.V.er” belast worden, daarom goed doordrongen zijn van hun taak en laten zij, behalve verslagen van wedstrijden, ook op feiten der spelers wijzen, welke opmerkingen niet ten kwade, doch ten goede door de spelers moeten worden opgevat. Ten slotte wensch ik de “B.V.V.er” veel succes tot en moge het een welkome en trouwe vriend worden van menig voetballiefhebber in Borne Borne,

Maart 1931 SCHAEPMAN Burgemeester

Het gedicht van A(rend) J(an) Hagreis

Droom …………. Werkelijkheid

Eindelijk is ’t er van gekomen,

De “B.V.V.er” is nu daar

De verwachting van mijn droomen,

“Een eigen cluborgaan”, ’t is voor elkaar

Wat een schrijven, wat een wrijven,

Wat een werk voor ’t zoo ver was,

Nu valt er voor allen wat te schrijven,

Dus aan ’t werk met gezwinde pas.

Geel-Zwartjes! Nu geschreven en nu gestreden,

Kom vooruit eens, voetbalman

Het schrijven geldt voor alle leden,

Opdat de “B.V.V.er” bloeien kan

Borne 16.2.1931 A.J.H.

Uit de oude doos (1912)

Uit de oude doos (1912)

Het is 15 maart 1912, wanneer een stel vrienden de voetbalvereniging ‘Eendracht” oprichten. Het is op dat moment de enige voetbalvereniging binnen de Bornse gemeente grenzen.

Wel is er een aantal jaren eerder ook al actief gevoetbald door een club die luisterde naar de naam B.V.C. Deze club, die in 1905 het levenslicht zag, was eigenlijk de voorloper van de B.V.V. Borne. Ook zij speelden al in de vertrouwde geelzwarte kleuren. Wegens gebrek aan spelers moesten zij zich gedurende het seizoen 1911/1912 uit de competitie terugtrekken en hiermee viel gelijk het doek voor de B.V.C.

De overgebleven jongens gaven echter de moed niet op en in 1912 werd wederom een voetbalvereniging aangemeld onder de naam ‘de Eendracht’. Deze naam werd nog voor aanvang van de competitie omgedoopt in de B.V.V. Borne.

Bij het 20 jarig jubileum in 1932 werd daar het volgende over voorgedragen:

Toen onze club werd opgericht,

Deed ieder net als nu zijn plicht!

“Eendracht” was de naam onzer keuze

“Eendracht” hadden wij als leuze.

Op het fundament van de B.V.C.

Gingen wij met “Eendracht” toen in zee.

De bond vond echter ras,

De naam niet goed van pas,

Zij vond dat “Borne” beter was

NA 30 JAAR NOG STEEDS EEN GROOT SUCCES !!

NA 30 JAAR NOG STEEDS EEN GROOT SUCCES !!

Al 30 jaar is de compost en potgrond actie georganiseerd door BVV Borne een groot succes in Borne

Hoe het allemaal begon:

In november 1988 kwam Tonnie Schopman toen lid van de activiteiten commissie jeugd met het idee om een compost/potgrond actie te gaan houden, het idee had hij van een collega die bekend was met deze actie in Raalte. De eerste reactie van de mede commissieleden Michiel Hagreis, Willem Bartijn, Rudie Prigge en Jan van Dael was “met stront langs de deur, dat gaan we niet doen”. Tonnie en Jan zetten door en wisten de mede commissie leden te overtuigen dat deze actie een goed idee was om extra financiën voor het jeugd bestuur binnen te krijgen en hierdoor meer activiteiten voor de jeugd georganiseerd konden worden.

In maart 1989 werd begonnen met de voorbereiding om de actie in 1990 te starten. In januari zou de bestelling huis aan huis opgenomen worden en in maart zou het bij de klanten afgeleverd worden. Op die manier zat er voor de club geen risico aan vast dat er teveel of te weinig besteld zou worden. Opstart problemen Bij het aanvragen van de vergunning bleek dat zustervereniging NEO een soortgelijke actie te willen houden.

De gemeente nam het besluit dat beide vereniging de vergunning kregen. Dit leverde nogal wat strijd op. Neo vond dat zij recht op de actie had omdat zij als eerste de vergunning had aangevraagd. Ook de plaatselijke middenstand roerde zich en liet weten dat ze niet blij waren met de geplande compost en potgrond actie. Een boze brief van NEO volgde met daarin de vermelding dat de onderlinge samenwerking tussen de clubs wel eens onder druk zou komen te staan. De voorbereidingen gingen door en inmiddels hadden zich al veel leden aangemeld om te helpen met de verkoop langs de deur.

Om tot een compromis te komen stelde BVV Borne aan NEO voor om de actie gezamenlijk te houden, Borne op te delen tussen de clubs en de opbrengst na rato hulp te verdelen. NEO wou bedenktijd en meldde na een week dat ze niets zagen in een gezamenlijke actie en dat ze start klaar waren om de actie direct te beginnen. Dat BVV Borne ook klaar was voor de actie bleek op het moment van afmelding van NEO, want dezelfde avond nog gingen 80 leden direct de straat op om huis aan huis te verkopen, die avond alleen al werden er 500 zakken verkocht. Dat alle commotie niet ongemerkt voorbij ging bleek wel uit een artikel in de Tubantia destijds onder de kop “Het stinkt in Borne” . een mooi artikel en gratis reclame!

Hoe ging het verder

De eerste 15 jaar steeg het aantal verkochte zakken gestaag en al snel konden we het aantal niet meer op 1 dag bezorgen en werd besloten om op vrijdag en zaterdag de zakken bij de klanten te brengen. Vrijdags met de leden die vrij hadden of die er speciaal een snipperdag voor opnamen en zaterdags met alle leden die tijd had en wilde helpen. In de tien jaar daarna steeg de verkoop nog steeds. Het was onvoorstelbaar dat een actie als deze zo groot zou uitgroeien en we af en toe dachten “dit moet niet groter worden anders kunnen we het niet meer aan “

De afgelopen vijf jaar bleven we redelijk op hetzelfde aantal verkochte zakken, dit jaar zat er weer een stijging in. 30 jaar …wie had dat kunnen dromen… het is en blijft verbazingwekkend!! Zonder onze verkopers was het niet zo`n groot succes geweest. Alles hangt af van de mensen die langs de deuren gaan om de compost / potgrond te verkopen. De laatste jaren helpen de elftallen mee om wijken te lopen.

Genoemd mag worden dat Borne 3 en de JO- 17 dit jaar uitzonderlijk gescoord hebben en niet te vergeten een pluim voor de mensen die al 30 jaar huis aan huis verkopen, de klanten wachten ieder jaar weer op onze komst. Als er goed verkocht word dan moeten de zakken ook bezorgd worden. Er moeten auto’s , aanhangers, en busjes van bedrijven worden geregeld. De administratie en catering moeten in orde zijn. Al met al een heel geregel.

Maar wie de BVV Borne goed kent weet dat het een club is met veel vrijwilligers met hart voor de vereniging. Zo lukt het dus al 30 jaar lang Ik vind zelf de twee dagen wegbrengen de mooiste dagen. Je maakt dan van alles mee. Zaterdag aan het eind van de middag in het clubhuis , als we samen van een welverdiende stamppot genieten , komen de verhalen los. Zo word steevast elk jaar de naam van de inmiddels overleden Jan Efde genoemd, hij was de 80 al gepasseerd toen hij nog mee hielp in het compost/potgrond weekend.. Een echt clubicoon.

Compost/Potgrondactie 2020

Vanwege het Coronavirus was er twijfel over het wel of niet doorgaan van de actie. Met wat aanpassing in de organisatie, m.n. geen contant geld, hebben we risico’s voor onze klanten en onze leden tot het minimum proberen te beperken. Veel leden die met het vervoer hielpen en veel handen met name van de JO – 17 en JO-19, die er voor zorgden dat we op tijd (16.00 uur) zaterdagmiddag klaar waren.

Namens de commissie nogmaals hartelijk dank aan alle helpende handen. Vele handen maken licht werk !, Zonder jullie hadden we dit niet 30 jaar lang kunnen doen.

TOT VOLGEND JAAR.. Jan van Dael

Wedstrijden en trainingen tot nader order afgelast. Ook het Clubhuis is gesloten

Wedstrijden en trainingen tot nader order afgelast. Ook het Clubhuis is gesloten

Door de KNVB zijn alle competitie wedstrijden tot 1 april afgelast, ook adviseren ze de clubs om trainingen en bijeenkomsten niet door te laten gaan.

Het bestuur van BVV Borne volgt dit advies. Tot nader order gaan de trainingen niet door. Ook het clubhuis zal gesloten zijn. Begin volgende week gaan we de situatie opnieuw bekijken en zodra er meer nieuws is houden we u op de hoogte

Bericht KNVB

Amateurvoetbal

Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.”

Compost en Potgrond actie 2020

Compost en Potgrond actie 2020

Het komt niet vaak voor dat een jaarlijks terug kerende actie het zo lang volhoud. Toen 29 jaar geleden de activiteiten commissie van de BVV Borne met het leveren van de compost en potgrond begon was het ook niet vanzelfsprekend dat deze actie een kwart eeuw later nog zou bestaan.

M.n. het groot aantal vrijwilligers die nodig waren om de bestellingen, deur aan deur, op te nemen zou wel eens een probleem kunnen worden . Zo ook het afleveren van de duizenden zakken compost en potgrond in één weekend waar je logistiek auto’s, busjes, aanhangers en natuurlijk veel mankracht voor nodig hebt.

Het kenmerkt de club dat deze actie nog steeds bestaat, een grote groep vrijwilligers is doordrongen van het feit dat deze financiële impuls die ten bate komt van de jeugdafdeling van de BVV Borne echt noodzakelijk is. Dat de actie al zolang heeft kunnen bestaan is natuurlijk een verdienste van de vrijwilligers van de BVV Borne die mee helpen, maar minstens zo belangrijk is het feit dat onze klanten, de inwoners van Borne, deze actie bijzonder waarderen.

Naast de “goodwill” om de jeugd van de BVV Borne te steunen krijgen ze een goed product tegen een prima prijs en de zakken worden thuis afgeleverd, zelfs op een plek waar de klant dat wil. Vooral dit laatste het zelf niet slepen en sjouwen met de grote zakken compost en potgrond wordt bijzonder op prijs gesteld.

Dit jaar is het afleveren van de compost en potgrond op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart.

De compost en potgrond is te bestellen via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 074 – 2665742. Een zak compost – potgrond kost 4,50 euro, vanaf 5 zakken betaald u 4,00 euro per zak en bij iedere 10 zakken die u besteld krijgt u 1 zak gratis.

Geslaagde 1ste Bokbieravond BVV Borne

Geslaagde 1ste Bokbieravond BVV Borne

Afgelopen vrijdag 10 januari is voor het eerst een bokbieravond gehouden in de kantine van Bvv Borne.

Met verschillende soorten bokbieren en een proeverij, waarbij leuke prijzen te winnen waren, was het een geslaagde avond. Jasmijn van Arnhem ging er met de eerste prijs vandoor. Zij wist de juiste merken met de verschillende bokbieren te combineren.

Al met al een geslaagde eerste editie van de bokbieravond!

Compost en Potgrond actie 2019

Compost en Potgrond actie 2019

Het komt niet vaak voor dat een jaarlijks terug kerende actie het zo lang volhoud. Toen 29 jaar geleden de activiteiten commissie van de BVV Borne met het leveren van de compost en potgrond begon was het ook niet vanzelfsprekend dat deze actie een kwart eeuw later nog zou bestaan.

M.n. het groot aantal vrijwilligers die nodig waren om de bestellingen, deur aan deur, op te nemen zou wel eens een probleem kunnen worden . Zo ook het afleveren van de duizenden zakken compost en potgrond in één weekend waar je logistiek auto’s, busjes, aanhangers en natuurlijk veel mankracht voor nodig hebt. Het kenmerkt de club dat deze actie nog steeds bestaat, een grote groep vrijwilligers is doordrongen van het feit dat deze financiële impuls die ten bate komt van de jeugdafdeling van de BVV Borne echt noodzakelijk is.

Vooral in deze tijd waar vele clubs het zwaarder hebben door de bezuinigingen en afname van sponsoring is het welkome inkomstenbron. Dat de actie al zolang heeft kunnen bestaan is natuurlijk een verdienste van de vrijwilligers van de BVV Borne die mee helpen, maar minstens zo belangrijk is het feit dat onze klanten, de inwoners van Borne, deze actie bijzonder waarderen.

Naast de “goodwill” om de jeugd van de BVV Borne te steunen krijgen ze een goed product tegen een prima prijs en de zakken worden thuis afgeleverd, zelfs op een plek waar de klant dat wil. Vooral dit laatste het zelf niet slepen en sjouwen met de grote zakken compost en potgrond wordt bijzonder op prijs gesteld.

Dit jaar is het afleveren van de compost en potgrond op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart.

De compost en portgrond is te bestellen via mail: compostactie@bvvborne of telefoon 074 – 2665742.

Een zak compost – potgrond kost 4,50 euro, vanaf 5 zakken betaald u 4,00 euro per zak en bij iedere 10 zakken die u besteld krijgt u 1 zak gratis.

Compost en Potgrond actie 2019

Compost en Potgrond actie 2019

De verkopers zijn al weer volop bezig om de compost en potgrond aan de man te brengen. Vorige week met de lenteachtige omstandigheden is er goed verkocht en deze en volgende week zullen er ook nog verschillende wijken gelopen worden.

Het compost en potgrond weekend is dit jaar op 15 en 16 maart. We kunnen voor dit weekend nog vele handjes gebruiken, bij het wegbrengen van de zakken. Kun je helpen, eventueel met auto en/of aanhanger meldt je aan 06-40974475.

BVV Borne, Sportpark 't Wooldrik 't Wooldrik 6, 7621 AH Borne Clubhuis de Stoep, Telefoon 074-2663900, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.